รงควัตถุสีม่วง 19-Corimax Violet E5B02

Technical parameters of Pigment violet 19

หมายเลขดัชนีสีเม็ดสีม่วง 19
ชื่อผลิตภัณฑ์Corimax Violet E5B02
ประเภทสินค้าเม็ดสีอินทรีย์
ความคงทนต่อแสง (เคลือบ)7-8
ทนความร้อน (เคลือบ)200
ความคงทนต่อแสง (พลาสติก)7-8
ทนความร้อน (พลาสติก)280
สี
รงควัตถุรุนแรง-19E5B02 สี
การกระจายเว้pv

การประยุกต์ใช้:
แนะนำให้ใช้สำหรับสีรถยนต์, สีสถาปัตยกรรม, สีอุตสาหกรรม, สีฝุ่น, ผงพลาสติค, PVC, ยาง, PS, PP, PE, PU, หมึกออฟเซ็ท, หมึกน้ำ, หมึกตัวทำละลาย, หมึกยูวี
สามารถนำไปใช้กับการเคลือบขดลวด
-------------------------------------------------- ---------------
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

There are 128 kinds of commercial formulation brands of the pigment. β - quinacridone gives red light and purple, similar to p.r.88, with excellent light resistance and heat stability; it is used in high-grade industrial coatings, color matching with inorganic pigments such as iron oxide red and molybdenum red, transparent type can be used in metal decorative paint; it can also be used in plastics such as PVC and Pur, and can withstand 300 ℃ in polyolefin. The light fastness of γ - type is slightly lower than that of β - type, but it has higher transparency; the light fastness of γ - type with coarse particle size is excellent, which is suitable for outdoor paint coloring; it can be used for high-grade metal decorative printing ink, matching with p.r.122, which is close to the standard red tone, the light fastness of printing sample is 6-7, and the heat resistance is 190 ℃ / 10min, which is used for laminating plastic film and PP original pulp coloring, etc.

aliases:C.I. 46500; C.I. Pigment Violet 19; Cinquasia red; QUINACRIDONE RED; QUINACRIDONE VIOLET; CI 73900; Linear quinacridone; CI Pigment Red 122; Cinquasia B-RT 796D; Cinquasia Red B; Cinquasia Red Y; Cinquasia Red Y-RT 759D; Cinquasia Violet; Cinquasia Violet R; Cinquasia Violet R-RT 791D; Dark violet; E 3B Red; Fastogen Super Red BN; Fastogen Super Red YE; HSDB 6136; Hostaperm Red E 3B; Hostaperm Red E 5B; Hostaperm Red Violet ER; Hostaperm Red Violet ER 02; Hostapern Red Violet ER; Linear trans quinacridone; Monastral Red; Monastral Red B; Monastral Red Y; Monastral Violet 4R; Monastral Violet R; Monastrol Red Y; NSC 316165; PV Fast Red E 3B; PV Fast Red E 5B; PV-Fast Red E3B; PV-Fast Red E5B; Paliogen Red BG; Permanent Magenta; Permanent Red E 3B; Permanent Red E 5B; Pigment Pink Quinacridone S; Pigment Quinacridone Red; Pigment Violet #19; Pigment Violet Quinacridone; Quinacridone; Quinacridone Red MC; Quinacridone Violet MC; Red E 3B; Sunfast Red 19; Sunfast Violet; Quino(2,3-b)acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-; Pigment Violet 19; Pigment Violet 19 γ; Pigment Violet 19 β.

โครงสร้างโมเลกุล:Pigment-violet-19-Molecular-Structure