รงควัตถุสีม่วง 23-Corimax Violet RLS

Technical parameters of Pigment violet 23

หมายเลขดัชนีสีเม็ดสีม่วง 23
ชื่อผลิตภัณฑ์Corimax Violet RLS
ประเภทสินค้าเม็ดสีอินทรีย์
ความคงทนต่อแสง (เคลือบ)7
ทนความร้อน (เคลือบ)200
ความคงทนต่อแสง (พลาสติก)7
ทนความร้อน (พลาสติก)250
สี
เม็ดสีม่วง-23 สี
การกระจายเว้pv

Features: low viscosity, high gloss, high color strength.
การประยุกต์ใช้:
แนะนำสำหรับสียานยนต์, เคลือบสถาปัตยกรรม, เคลือบสีขด, สีอุตสาหกรรม, เคลือบผง, วางพิมพ์, PVC, ยาง, PS, PP, PE, PU, PU, หมึกออฟเซต, หมึกที่ใช้น้ำหมึกตัวทำละลายหมึกยูวี
-------------------------------------------------- ---------------

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Pigment violet 23 is mainly used for coloring of coatings, inks, rubbers and plastics, and also for coloring of synthetic fibers
There are 124 kinds of commercial formulation brands of the pigment. Carbazoazine is a kind of blue violet variety with strong and unusual application, and the specific surface area of monolite violet RN is 74m2 / g. It is widely used in various fields such as coating, ink printing, plastic and fabric printing and dyeing. It has good fastness to varnish when coloring. It can be used for air drying paint, automobile paint OEM and baking paint, especially for the latex paint with CuPc toner and strong light tone. It can be used for plastic coloring, with heat resistance of 280 ℃ in polyolefin and high color retention (only 0.07% of pigment concentration is needed for HDPE with 1 / 3SD); it can also be used for Colouring of polyester and PE

aliases:Pigment Violet RL; 51319; C.I. Pigment Violet 23; 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)tri- phenodioxazine; CI 51319; Diindolo(3,2-b:3',2'-m-)triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-; Carbazole Dioxazine Violet; Carbazole Violet; Chromofine Violet RE; Cyanadur Violet; Dioxazine Violet; Dioxazine purple; EB Violet 4B7906; EMC Violet RL 10; Fastogen Super Violet RN; Fastogen Super Violet RN-S; Fastogen Super Violet RTS; Fastogen Super Violet RVS; Helio Fast Violet BN; Heliofast Red Violet EE; Heliogen Violet; Heliogen Violet R Toner; Hostaperm Violet RL; Hostaperm Violet RL Special; Hostaperm Violet RL Special 14-4007; Lake Fast Violet RL; Lake Fast Violet RLB; Lionogen Violet R 6100; Lionogen Violet RL; Lionol Violet HR; Monolite Fast Violet R; PV Fast Violet BL; PV Fast Violet RL-SPE; Paliogen Violet 5890; Paliogen Violet L 5890; Permanent Violet; Permanent Violet R; Sandorin Violet BL; Sanyo Permanent Violet BL-D 422; Sumikacoat Fast Violet RSB; Sumitone Fast Violet RL; Sumitone Fast Violet RL 4R; Sumitone Fast Violet RLS; Symuler Fast Violet BBL; Symuler Fast Violet BBLN; Unisperse Violet B-E; Vynamon Violet 2B; 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)triphenodioxazine; Diindolo(3,2-b:3',2'-m)triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-; 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',2':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[2,3-i]phenoxazine

โครงสร้างโมเลกุล:Pigment-violet-23-Molecular-Structure