เม็ดสีเหลือง 180 Corimax สีเหลือง HG

Technical parameters of Pigment yellow 180

หมายเลขดัชนีสีเม็ดสีเหลือง 180
ชื่อผลิตภัณฑ์Corimax Yellow HG
ประเภทสินค้าเม็ดสีอินทรีย์
ความคงทนต่อแสง (เคลือบ)6
ทนความร้อน (เคลือบ)180
ความคงทนต่อแสง (พลาสติก)7-8
ความคงทนต่อแสง (พลาสติก)280
สี
รงควัตถุสีเหลือง-180 สี
การกระจายเว้

Application:High Color Strength.
Recommended for powder coatings, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, water based inks, solvent inks, UV inks.
Can be applied to architectural coatings, coil coatings, industrial paints, printing pastes, offset inks.
-------------------------------------------------- ---------------

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Pigment yellow 180 a greenish yellow that has been put on the market in recent years, with a hue angle of 88.7 degrees (1 / 3S.D., HDPE), of which the specific surface area of ​​PVFast yellow HG is 24m2 / g; it is suitable for plastic coloring, and the heat resistance stability in HDPE is At 290 ° C, the pigment is the same as the slightly red light CI Pigment Yellow 181. It does not undergo dimensional deformation and is more light-resistant than the latter (lightfastness is 6-7). It is used for coloring of polypropylene pulp, and it is not used in plastic PVC. Migration, can also be used for ABS coloring; suitable for high-end printing inks, such as: metal decorative paint solvent-based and water-based packaging printing inks, with good dispersibility and flocculation stability.

aliases:21290; C.I.Pigment Yellow 180; P.Y.180; Benzimidazolone Yellow HG; 2,2'-[1,2-ethanediyl(ozo-2,1-phenyleneazo)bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-Butanamide]; pigment yellow 180; fast yellow hg; C.I. 21290; 2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[n-(2,3-dihydro-2-oxo-1h-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-butanamide; 2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide; BENZIMIDAZOLONE PIGMENT; 2,2'-ETHYLENEBIS(OXYPHENYL-2,1-ENEAZO)BISN-(2,3-DIHYDRO-2-OXO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL)-3-OXO-BUTANAMIDE; Pigment Yellow HG; Butanamide, 2,2-1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazobisN-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- BENZIMIDAZOLONE YELLOW HG; 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxoButanamide; 2,2'-{ethane-1,2-diylbis[oxybenzene-2,1-diyl(E)diazene-2,1-diyl]}bis[3-oxo-N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)butanamide]

โครงสร้างโมเลกุล:Pigment-Yellow-180-Molecular-Structure