สีสำหรับหมึกพิมพ์

หมึกส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารยึดเกาะ, เม็ดสีและตัวแทนเสริมและเม็ดสีกำหนดสีความแรงย้อมสี, สีและความต้านทานตัวทำละลาย, ความต้านทานแสงและความต้านทานความร้อนของหมึก