เม็ดสีแดง 207-Corimax แดง 207

รายการพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

หมายเลขดัชนีสีเม็ดสีแดง 207
ชื่อผลิตภัณฑ์Corimax Red 207
ประเภทสินค้าเม็ดสีอินทรีย์
ความคงทนต่อแสง (เคลือบ)7-8
ทนความร้อน (เคลือบ)180
ความคงทนต่อแสง (พลาสติก)7-8
ทนความร้อน (พลาสติก)280
สี
รงควัตถุสีแดง-207 สี
การกระจายเว้

การประยุกต์ใช้:

Recommended for automotive paints, architectural coatings, coil coatings, industrial coatings, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, offset inks, water based inks, solvent inks, UV inks
Suggested for the construction of coil steel coatings and offset inks.