สีสำหรับเคลือบ

รงควัตถุเป็นแหล่งสำคัญของสีในการเคลือบผิวนั่นคือการระบายสีในการเคลือบผิวและเป็นวัสดุรองในการสร้างฟิล์ม เม็ดสีสามารถถ่ายทอดพลังและสีที่ซ่อนอยู่บางส่วนให้กับฟิล์มเคลือบและที่สำคัญกว่านั้นสามารถเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันของการเคลือบได้