เทคโนโลยี

Application Lab


ZeyaChem ใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันก่อนที่จะส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ

ZeyaChem มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเม็ดสีทั้งหมดที่ขายไปยังยุโรปและจะวางแผนลงทะเบียนเม็ดสีส่วนใหญ่อย่างเป็นทางการ

R&D Lab


※ปฏิกิริยาสีคล้ำ

※ปฏิกิริยาคลัป